1.                       Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Autohuset Vestergaard A/S Personvogne [CVR nr. 18930579] via vores online markedsplads www.av-online.dk  (fremadrettet Autohuset Vestergaard, ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Autohuset Vestergaard når du via online markedspladsen www.av-online.dk  indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os. 

2.                       Beskrivelse af behandlingerne

Autohuset Vestergaard behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde via vores online markedsplads, samarbejdspartner, leverandør samt hjemmesidebesøgende. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.

2.1.                  Kundeforhold

I forbindelse med salg af vores reservedele, biludstyr og biltilbehør behandler vi oplysninger om dig, når du er kunde via vores online markedsplads eller om kontaktpersonen hos vores erhvervskunder. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med salg af vores produkter for at kunne indgå og opfylde en aftale jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, navn på kontaktperson, stillingsbetegnelse, CVR-nummer, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen. Det retlige grundlag for denne behandling er GDPR art. 6(1)(f).

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura.

2.2.                  Leverandører og samarbejdspartnere

Når Autohuset Vestergaard indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Dette omfatter oplysninger om navn på kontaktperson, stillingsbetegnelse, CVR-nummer, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi Autohuset Vestergaard som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontakt oplysninger jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

2.3.                  Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores online markedsplads www.av-online.dk  indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udsende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.

Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiedeklaration her.

3.                       Modtagere af personoplysninger

Autohuset Vestergaard behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen eller hvis vi har en retlig forpligtelse.

Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag enten i form af EU-U.S. Data Privacy Framework eller Standard Contractual Clauses inden vi overfører personoplysningerne. Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger. Du kan kontakte os på webshop@autohuset-vestergaard.dk for at få oplysninger om det konkrete behandlingsgrundlag i den sammenhæng.

4.                       Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside her.

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

5.                       Kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Autohuset Vestergaard A/S, Personvogne
CVR.nr.: 18930579
Bondovej 18
5250 Odense SV
E-mail: webshop@autohuset-vestergaard.dk
Telefon: +45 63 17 13 15

Vi har udpeget Jesper Søgård som intern persondatakoordinator. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du derfor kontakte Jesper Søgård på webshop@autohuset-vestergaard.dk eller på telefon +45 63 17 13 15.

6.                       Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 8.3.2024.